Wie is eigenlijk Pearl de Bart/Who is actually Pearl de Bart

Pearl de Bart is een artiest in hart en ziel. 

Na een lange zoektocht naar een plek waar ze thuis voelde vond ze haar thuis in Nederland. waar ze  een echtegenot en moeder van twee kinderen werd.

Na een lange inburgering heeft ze eindelijk haar plaats in Nederland gevonden. Ze kan het gerust zeggen dit is waar ik leef en hier voel ik thuis en dat is niet altijd zo geweest.

Vroeger was ze een soort zigeuner, steeds in beweging. Tussen 1993 en 1995 heeft zij een reis gemaakt door Europa en Noord Amerika. Om de reis te kunnen financieren deed ze verschillende banen om te overleven.

Zij heeft veel ervaring en dingen gezien die haar als mens rijker gemaakt.

Toen ze na bijna twee jaar terug naar Israël keerde voelde ze zich niet thuis.  Ze wilde weg, maar waar naar toe? Ze is bijna overal geweest maar nergens kon ze haar wortels zetten.

Gelukkig is internet ontdekt. Via het internet heeft Pearl haar toekomstige echtgenoot ontmoet.

Ze besloot naar Nederland te komen en opnieuw te beginnen.

 

Pearl Bart is an artist in her hart and soal.

After a long search for a place where she felt at home she found her home in the Netherlands. Where she became a spouse and mother of two children. 

after a long naturalization she finally found her place in the Netherlands. She can safely say " this is where I live, feel at home"  and that's was not always the case.

Previously she was a sort of a gypsy, always in motion. Between 1993 and 1995 she made a tour of Europe and North America. To finance the trip she did various jobs to survive.

She has seen a lot, and have lot of experience who made her as a human been richer.

When she returned back to Israel after almost tow jears, she did not feel at home.

She wanted to leave, but where to? She has been almost everywhere but nowhere could she put her roots.

Fortunately, was the internet discovered. Through the Internet met Pearl her future husband.

She decided to come to the Netherlands and start again.